Nam tiếp viên hàng không khóc khi biết mình là F0: “Em rất ăn năn”