Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 của Việt Nam cho 60 người đầu tiên