GỪNG LÀ MỘT LOẠI THẢO DƯỢC TỰ NHIÊN-RẤT CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE ĐẶC BIỆT LÀ SỬ DỤNG VÀO BUỔI SÁNG