800 người F1, tiếp viên làm lây nhiễm dịch là việc “rất nghiêm trọng”